JC
Odsłony: 683

 

Konkurs plastyczny „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło” rozstrzygnięty

Zadaniem uczestników konkursu dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej było wykonanie pracy plastycznej obrazującej skutki zanieczyszczenia powietrza.

Spośród zgłoszonych prac wyłoniono zwycięzców:

I miejsce Nikola  Jankowska kl. Va

II miejsce Weronika  Michalak kl. VI

III miejsce Lidia Rubacha kl. VI

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy!

  1. Kubiak
    H. Okrasa

 

 

 

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach
i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”

W styczniu 2018 r. w naszej szkole rozpocz
ęły się zajęcia warsztatowe realizowane w ramach konkursu na dotacje z dziedziny

Edukacji Ekologicznej pt.

 

Edukacja Ekologiczna w szkołach
i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”

 

zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w
Łodzi.

 

Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów
i szkodliwych gazów dla środowiska.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 29 416,00 zł.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFO
ŚiGW w Łodzi
w wysoko
ści 25 000,00 zł,
wkład własny Gminy Dmosin wynosi 4 416,00 zł.

 

W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum
b
ędą uczestniczyć w licznych zajęciach warsztatowych na terenie
naszej szko
ły jak i zajęciach, które odbędą się w różnych ośrodkach ekologicznych. Wezmą udział w konkursach oraz akcjach.
W realizacji zadania b
ędą wykorzystane nowo zakupione
pomoce dydaktyczne.

mgr Ewelina Kantorska

 

Kategoria: