JC

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj zajęć

Klasa

Dzień

Godzina

Prowadzący

1.

SKS

IV-VIII SP, III GIM (chłopcy)

poniedziałek

14.30- 16.00

mgr Cezary Łaski

2.

Spotkania z fizyką

VII-VIII SP, III GIM

każdy 1. wtorek miesiąca

710 – 755

mgr Grzegorz Kowalczyk

3.

Zajęcia sportowe

IV-VIII SP, III GIM (dziewczęta)

środa

1430 - 1515

mgr Agnieszka Solarek

4.

Koło polonistyczne

IVa, IVb, Va

każda  3 środa miesiąca

1345 - 1430

mgr Ewa Figiel

5.

Koło teatralno-filmowe

VIb, III GIM

1, 3, 4. piątek miesiąca – kl. III GIM

2. piątek miesiąca – kl. VIb

1345 - 1430

mgr Agata Zielińska

6.

Zajęcia wyrównawcze j. obce

IVa, IVb

wtorek

1345 - 1430

mgr Dorota Kwolek

7.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

III GIM

 piątek

1345 - 1430

mgr Małgorzata Grzegorczyk

mgr Joanna Kotyniak

8.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

VIIIa, VIIIb

poniedziałek

1345 - 1430

mgr Joanna Kotyniak

mgr Małgorzata Grzegorczyk

9.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z historii i WOS-u

III GIM

czwartek

1345 - 1430

mgr Irena Domińczak

10.

Koło polonistyczne

VIb

czwartek
(1 w miesiącu)

1345 - 1430

mgr Jolanta Cybulska-Grochal

11.

Matematyka – zajęcia wyrównawcze

VII

środa

710 – 755

mgr Ireneusz Szubielak

12.

Koło konkursowe języka polskiego

VII, VIII,

wtorek

 

1440 – 1540

 

mgr Małgorzata Witkowska

13.

Gromada zuchowa

sześciolatki, I-III SP

piątek

1250 - 1335

mgr Ilona Retych

14.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

II SP

wtorek

800 – 845

mgr Ewa Nowak

15.

Matematyka – zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

VIIIb

środa

1345 - 1430

mgr Dorota Grochal

16.

Zajęcia komputerowe

VI-VIII

piątek

715 – 740

mgr Jarosław Czubiak

OFETA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PROWADZONYCH PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

Prowadzący

1.

Lekcje gry na gitarze

poniedziałek

1250 - 1335

1345 - 1430

1440 - 1525

Pan Paweł Łuczyński

2.

Zajęcia koszykówki

wtorek

1715 – 1830

Pan Rafał Szulc

3.

Zajęcia taneczne hip-hop

wtorek (grupa młodsza)

wtorek (grupa starsza)

czwartek (grupa starsza)

1345 – 1445

1445 – 1545

1445 – 1545

Pan Kamil Hoft

4.

Harcerstwo – drużyna harcerska „Czarne Stopy”

piątek

1250 - 1430

Pani Iwona Waśkiewicz

5.

Język niemiecki

wtorek

czwartek

1500 – 1635

1345 – 1545

Dr Adam Sitarek

 

Kategoria: